Ecologisch onderzoeksbureau

      Geen reacties op Ecologisch onderzoeksbureau

Het ecologisch onderzoeksbureau van BTL kan natuurgebieden in kaart brengen. Door middel van veldonderzoek wordt de populatie van diersoorten en insecten geïnventariseerd. Ook de samenstelling van de flora kan op een professionele manier door het ecologisch onderzoeksbureau worden vastgesteld. De resultaten van dit onderzoek zijn te gebruiken bij beslissingen over de toekomst van de natuurgebieden. Zo kan er worden bijgestuurd om bedreigde diersoorten te beschermen en hun aantallen wellicht zelfs wat te laten groeien. Het onderzoek van het ecologisch onderzoeksbureau biedt ook waardevolle input voor als deze natuurgebieden moeten worden heringericht.

Natuurwetgeving

In de afgelopen jaren is het voor ondernemers en beleidsmakers veel ingewikkelder geworden om gebiedstransformaties uit te voeren. Veel meer dan vroeger moet er rekening worden gehouden met de flora en fauna. Een gebiedstransformatie kan in principe worden tegengehouden door een beschermd vogeltje of een bijensoort die nergens anders in Nederland meer voorkomt. Als nagelaten wordt om gedegen onderzoek te doen naar de aanwezigheid van dit soort beschermde dieren en planten kan dat grote consequenties hebben. Als partijen zonder het nodige vooronderzoek door het ecologisch onderzoeksbureau in een gebied aan het werken kan dat zelfs leiden tot zeer hoge boetes.

Ecologisch onderzoeksbureau bij projecten

Het ecologisch onderzoeksbureau kan niet alleen worden ingeschakeld voor veldonderzoek in grote natuur- en herinrichtingsgebieden. Ook voor een simpele verbouwing van een oude woning of de sloop van een oude schuur kan input van het ecologisch onderzoeksbureau nodig zijn. Het is tegenwoordig strafbaar als de leefomgeving van een beschermde diersoort worden vernietigd of aangetast. Ondernemers moeten daarom vooraf onderzoek laten doen naar de aanwezigheid van dergelijke dieren voordat ze met een project aan de slag gaan. Ook voor hen geldt dat zij bij overtredingen te maken kunnen krijgen met boetes.